Östergötland

Organisation

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland är en fri och självständig organisation som på ideell grund arbetar för en trygg och säker trafik. NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland arbetar på demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötlands mål är att skapa opinion för en trafikmiljö där ingen accepterar att någon skadas allvarligt eller dödas i trafiken.

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötlands kansli finns i Nyköping.