Våra medlemmar

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland består av medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Förbundet ingår i NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, som är en folkrörelsebaserad organisation som genom frivilligorganisationer, intresseorganisationer, fackförbund och branschorganisationer når ut till myndigheter, företag och enskilda.

 

Varje organisation, institution och myndighet i Östergötlands län, Sörmlands län samt Örebro län har möjlighet att ansöka om medlemsskap. Privatpersoner kan också bli enskilda medlemmar.

 

All information från oss skickas via e-post.

 

Medlemsavgifter
Enskild medlem samt lokalförening: 100 kr/år
Företag, kommun samt distriktsorganisation: 500 kr/år

 

Medlemsavgiften avser det kalenderår den betalas in.