Pressmeddelande

Bättre vägunderhåll skulle ge fler vintercyklister

Vi har redan sett nätter och dagar där temperaturen krupit ner under nollan i stora delar av landet. Nu är snart snön och halkan här. Just i år, när samhället avråder från att åka kollektivt och rekommenderar fysisk distansering för att minska smittspridningen av Covid-19, är det viktigare än någonsin att skapa förutsättningar för säker ökad cykling även under årets kallare månader.

 

I första hand handlar det om bättre vägunderhåll men alla trafikanter behöver visa varandra ökad hänsyn och motorfordonens hastigheter måste anpassas utifrån väglag. Fler cyklister ställer även högre krav på trafikmiljöns utformning och det behövs bättre information kring och tillgång till utrustning för vintercykling.

 

Om snöröjning och halkbekämpning var bättre på de cykelbanor och vägar där de cyklar så skulle sex av tio cyklister cykla mer under vinterhalvåret. Detta framkom när NTF frågade över 800 cyklister om hur de ser på vintercykling.

 

Ungefär hälften av cyklisterna svarar att de är nöjda eller ganska nöjda med underhållet och vintercykling beskrivs som något roligt och hälsosamt som gör en pigg. Samtidigt vittnar många om snöslask som tillåts frysa till ojämnheter och höga snövallar som gör cykelbanorna oframkomliga vintertid. När cyklister på grund av dåligt underhåll tvingas ut i vägbanan för motortrafik ställer det vintertid stora krav på visad hänsyn och hastighetsefterlevnad bland bilister.

 

Fyra av tio svarar att de är mindre nöjda eller direkt missnöjda med underhållet. Undersökningen visar också att de cyklister som i huvudsak cyklar på uppvärmda eller sopsaltade cykelbanor är nöjdare med underhållet än de som cyklar på banor som plogas och sandas. Samtidigt lyfter flera att sopsaltning sliter på cykeln.

 

- Att så många som 60 procent av Sveriges cyklister skulle cykla mer om de fick förutsättningar att göra det på ett säkrare sätt är otroligt viktigt kunskap för samhället. Inte bara i år när vi på grund av rådande smittskyddsrekommendationer behöver hålla distans och avråds från kollektivt resande säger Lars Nordquist, verksamhetsledare på NTF Östergötland.

 

Årligen skadas 2 000 cyklister allvarligt i trafiken, varav 80 procent i singelolyckor. Brister i drift, underhåll och vägutformning är en bidragande orsak i ca 60 procent av singelolyckorna. Genom en förbättrad drift och ett bättre underhåll främjas både säker och ökad cykling. Det nationella trafiksäkerhetsmålet är att 70 procent av kommunerna  ska ha god kvalitet på underhållet av prioriterade cykelvägar år 2020. Resultat från enkäter utskickade till kommuner med fler än 40 000 invånare 2019/20 visar att 19 procent bedömdes ha god kvalitet, 24 procent hade mindre god kvalitet och 57 procent hade låg kvalitet på drift och underhåll av prioriterade cykelvägar.

 

- Det är naturligtvis en fråga om hur kommunerna prioriterar bland sina kostnader, men vi skulle gärna se att man tog tillfället i akt och verkligen satsade på cyklisterna i år. Säker ökad cykling var redan innan pandemin ett väldigt viktigt och utpekat mål både med hänsyn till nationella trafiksäkerhetsmål och internationella hållbarhetsmål säger Lars Nordquist.

 

Vid frågor kontakta:

Lars Nordquist

verksamhetsansvarig NTF Östergötland

Tfn: 070-319 02 25

 

 

Bättre vägunderhåll skulle ge fler vintercyklister

2020-12-08