Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud

Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.

 

Beslutet gäller enbart för år 2020, och görs främst för att skydda de riskgrupper som finns med anledning av Coronasmittan, att de inte ska behöva tvingas till sociala kontakter. Undantaget görs också för att undvika att fordonsägare riskerar att köra olagligt på grund av begränsad bemanning på verkstäderna.

 

Transportstyrelsen uppmanar dock fordonsägare som kan byta däck i tid före den 15 april att göra det, för att undvika rusning till verkstäderna i slutet av månaden. Transportstyrelsen kan utifrån särskilda skäl i fordonsförordningen medge undantag från dubbdäcksförbudet. Beslutet att tillfälligt tillåta dubbdäck till och med den 30 april 2020 gäller alla fordon, alltså både lätta och tunga fordon.

 


2020-04-06