Trafiksäker Arbetsplats

Vi utbildar just nu anställda inom hemtjänsten i Nyköpings kommun i ”Trafiksäker Arbetsplats”. Berörda personer får en praktisk- och en teoretisk utbildning.

I de praktiska momenten ingår bl.a. : köra/backa mellan koner, parkera i p-ficka framåt/bakåt, hård broms i 70/90 km/h, hård broms i 70/90 km /h på grusväg.

I den teoretiska utbildningen ingår bl.a.: säkerhetsutrustning i bil, nollvisionen, hastighet, ergonomi i bilen, mobiltelefon & annan utrustning i bilen.

Vi befinner oss just nu mitt i utbildningstillfällena och responsen hittills har varit fantastisk. Målet med utbildningen är ett bättre och säkrare körsätt samt mindre skadade bilar.

 

För mer information kontakta:

Lars Nordquist, verksamhetsansvarig

Tfn: 070-319 02 25


2017-11-15