Pressmeddelande

Stor andel olagliga hastigheter i yrkestrafiken

Yrkestrafiken och företagsbilar som skyltar sitt företagsnamn borde föregå med gott exempel och verka för större hastighetsefterlevnad både i tätort och på landsbygden. Så är dock inte fallet. När NTF nu presenterar mätresultat från tio kommuner så framgår att hastighetsefterlevnaden bland de som kör skyltade företagsbilar till och med är sämre än bland privatbilister. Andel hastighetsöverträdelser är dessutom högst på de sträckor där det borde vara som allra viktigast att hålla hastigheten, nämligen vid 40 km/tim.

 

Enligt NTF:s mätningar var andelen fordon som framfördes i en olagligt hög hastighet i en företagsbil 43 procent jämfört med 38 procent bland privatfordonen. Skillnaden mellan fordon i tjänsten och privata fordon är inte stor men eftersom transporten sker i tjänsten och det finns ett företagaransvar så borde den vara bättre.    

 

- Att bryta mot lagen som privatbilist är en enskild olaglig handling men vad som blir extra bekymmersamt när man gör det i en skyltad företagsbil är ju att det speglar hela företaget. Jag tror att det är väldigt få företag som vill att företagets bilar används för att bryta mot lagen och utsätta andra i trafiken för onödiga risker, säger Lars Nordquist, nationell projektledare NTF.

 

Trafikverket har pekat ut yrkestrafiken som en nyckel till att lösa problemet med olagliga hastigheter i transportsystemet. De vill genom sitt initiativ ”Hållbara hastigheter”, där man själva har som mål att införa krav på hastighetsefterlevnad och uppföljning för samtliga egna entreprenad redan 2025, inspirera andra att följa efter och att dessa krav på sikt ska ses som en naturlig del av alla företags hållbarhetsarbete.

 

NTF menar att trafiksäkerhetskrav ska ges samma prioritet som miljökrav, arbetsmiljökrav och kvalitetskrav i de yrkesmässiga transporterna. Beställare av transporter och tjänster bör införa ett kvalitetssystem där minimikraven är att förarna alltid är nyktra och drogfria, inte kör trötta, aldrig kör över hastighetsgränserna och att bilbälten används. Kvalitetssystemet ska visa hur dessa och andra ingående krav kontrolleras.

 

- De flesta företag är duktiga på att säkerställa att de anställda har en säker arbetsmiljö men många missar att se vägtrafiken som en arbetsmiljöfråga. När man bryter mot hastighetsbegränsningen i tjänsten utsätts man som förare för en ökad risk vilket faktisk gör hastighetsöverträdelsen till en arbetsmiljöfråga, säger Lars Nordquist.

NTF:s hastighetsmätningar av yrkestrafiken har genomförts i Falun, Nyköping, Sundsvall, Mölndal, Karlstad, Gävle, Trollhättan, Arboga, Jönköping och Skövde på sträckor där hastighetsbegränsningen var 40, 50, 60 och 70 km/tim.  Andelen olagliga hastigheter var störst på 40-stäckor där nästan 3 av 4 fordon bryter mot hastighetsbegränsningen.  

 

Kontakt: Lars Nordquist, nationell projektledare.
Telefon: 070-319 02 25
E-post: lars.nordquist@ntf.se

Stor andel olagliga hastigheter i yrkestrafiken

2023-12-14