Vi stödjer Ukraina

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötlands kansli i samråd med styrelsen har beslutat att skänka 10 000 kr till människor i nöd i Ukraina. Pengarna har satts in på UNHCRs konto.

Vi stödjer Ukraina

2022-03-07