Ny undersökning:

Fordonsförare dåliga på att stanna vid stopplikt

Ca 20 % av bilförarna stannade inte vid stopplikt trots att de kan bli av med körkortet. Stopplikten är till för att minska olyckorna. Kvinnor är lite bättre än män på att stanna men absolut sämst är cyklister. Av 360 kollade kvinnliga bilförare stannade 82 %. Av 807 kollade manliga bilförare stannade 80 %. Av 32 kollade cyklister stannade 12 %

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland har genomfört kontroll vid tre olika platser i vårt område:

Innerstad i Norrköping, vid flervägsstopp Hantverkarg – Skeppargatan

Stadsnära Nyköping, avfart från E4 ner till Brunnsgatan

Landsort Kumla, Sköllersta korsning Rv 51 och Rv 52

 

 

Totalt sett kontrollerade vi 1177 bilförare och 32 cyklister Vi kontrollerade 807 manliga bilförare och 360 kvinnliga bilförare.

  • Norrköping: 637 stycken bilförare, 452 män och 185 kvinnor
  • Nyköping: 322  stycken bilförare, 212 män och 110 kvinnor
  • Kumla: 218 stycken bilförare, 143 män och 65 kvinnor

 

Vi kan se att bilförare i innerstaden i Norrköping är mycket mer benägna att stanna, här stannar ca 87 % av bilförarna. Här mätte vi även cyklister av cyklisterna stannade 12 % vilken är en  skrämmande låg siffra. Nu är det trassligt att stanna för cyklister, men reglerna gäller alla.

 

Bilförare som kommer till stopplikt utanför staden stannar i mindre utsträckning. I Nyköping stannade 71 % och i Kumla stannade 75 %. Det är låga siffror med tanke på vilka risker som finns förknippade med korsnings-olyckor.

Fordonsförare dåliga på att stanna vid stopplikt

2017-07-26