Sluta rattsurfa

Alltför många trafikolyckor orsakas av att förarna tittar på mobilen eller annan utrustning samtidigt som de kör. Enligt lagen får du som förare inte använda exempelvis mobiltelefon eller gps på ett sätt som gör dig ouppmärksam och farlig i trafiken.

Lagen säger: ”vid färd på väg med ett motordrivet fordon, ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till penningböter.”

Tänk på att lagen är till för att skydda dig och andra i din omgivning. Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner du rulla 22 meter helt utan kontroll. Har du otur ser du inte barnet som just då går ut framför bilen… chansa inte.

Se filmen för mer information!


2016-02-16