Rattfylleriet fortsätter skörda offer

De allra flesta resor (99,77 %) görs av en nykter förare, ändå är en av fyra omkomna personbilsförare berusade. Dessutom dödar och skadar man andra trafikanter. Så har det sett ut de senaste tio åren - det måste till nya krafttag för att bryta trenden.

Totalt omkom i fjol 75 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor. Den 6-12 juni, vecka 23, har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet.

Polisen har ett uppdrag att hitta de som kör påverkade. Det kan innebära både att låta många göra alkoholutandningsprov, men också att hitta och ”punktmarkera” de som man tror kör påverkade. Det är viktigt att hitta de som gör fel och erbjuda dem vård.

- Flertalet av de som kör påverkade har ett beroende i botten. För att vi ska slippa stöta på dem igen krävs samverkan med beroendevården, dessa personer behöver helt enkelt vård för att bryta sitt beteende och inte återfalla i brott, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg, Polismyndigheten.

Förutom polisens övervakning finns andra metoder att stoppa rattfylleriet. Nyligen togs beslut om att inrätta fler alkobommar vid landets hamnar, ett effektivt sätt att stoppa en berusad förare innan färden ens har börjat. Alkolås är en annan metod som hindrar bilen från att startas av en påverkad förare men det förändrar inte attityden till rattfylleriet.

Det är alltid människan som tar ett beslut
- Det kommer alltid vara människan bakom ratten som tar beslut om att köra nykter eller inte. Därför är det otroligt viktigt att jobba med attityderna till rattfylleri. Som det nu är görs mycket lite för att förändra attityderna till rattfylleri vilket är skrämmande med tanke på ovanstående, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

NTF sprider bland annat information till lärare om Trafikverkets material Don’t Drink and Drive. Lärarna, skolan och föräldrarna har en oerhört viktig roll när det gäller att sprida den svenska normen att bilkörning och alkohol inte hör ihop. Det är ett arbete som behöver vara årligen återkommande i landets alla skolor för att effektivt påverka varje ny generation.

---

Vid frågor kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

Tfn: 070-319 02 25


2016-06-03