Pressmeddelande

Hjälmanvändningen på moped underbart hög

Antalet moped i trafik ökar kraftigt. Förra året omkom sju mopedister och cirka 230 skadades allvarligt. Hälften av de som omkommer på moped saknar eller tappar sin hjälm vid olyckstillfället. Nu visar NTF:s nationella cykelhjälm- och mopedhjälmsmätning att andelen som använder mopedhjälm sjunker. I Östergötland är den dock på en ganska hög nivå, 96% använder hjälm. Jämfört med cykelhjälmsanvändningen som ligger på katastrofala 33% i länet.

 

- Det är nationellt en oroande kombination när antalet fordon ökar samtidigt som användningen av skyddsutrustning minskar. Speciellt nu när vi ser en rad olika nya typer av eldrivna fordon introduceras där användaren inte alltid vet om det är en cykel eller en moped. Dock ser vi i Östergötland inte den negativa trenden utan har en hög nivå på användandet, säger Lars Nordquist, verksamhetsansvarig på NTF Östergötland.

 

NTF mäter årligen cykelhjälm -och mopedhjälmsanvändningen i hela landet. Totalt genomfördes under maj månad cirka 120 000 observationer fördelade över samtliga län. Andelen som använder cykelhjälm ökar från 46 till 48% och det är användningen bland barn under 15 år som bidrar mest till ökningen. Cykelhjälmsanvändningen bland barn ökar från 58 till 61% medan användningen bland vuxna ligger kvar på 37%. Däremot minskar användningen av mopedhjälm från 97 till 95 %, vilket är den lägsta nivå som uppmätts av NTF sedan 2013. Nedgången bekräftas av andra observationsstudier på området, vilka till och med pekar på ännu lägre användning.

 

- Om du använder hjälm och spänner fast den ordentligt, oavsett om det är på moped eller cykel, så har det väldigt stor effekt på trafiksäkerheten. I synnerhet reduceras risken att dödas eller skadas mycket allvarligt. Hälften av alla som omkommer på moped saknar eller hade tappat sin hjälm vid olyckstillfället och cirka 40% av de mycket allvarligt skadade har fått en huvudskada, säger Lars Nordquist, verksamhetsansvarig på NTF Östergötland.

 

 - Tyvärr ser vi inte den bland mopedister så positiva utvecklingen bland cyklister, där är 33% genomsnittet för Östergötland, men dalar ända ner till 18% som sämsta kommun.

 

Användningen av cykelhjälm och mopedhjälm varierar mellan länen. I Stockholms län är användningen av cykelhjälm den högsta i landet samtidigt som den uppmätta användningen av mopedhjälm tillsammans med Halland är den lägsta i landet. Tre av fyra använder cykelhjälm i Stockholm medan användningen i Kronoberg, Skaraborg, Skåne, Värmland, Västmanland och Östergötland in når över 40%.

 

 För vidare information vänligen kontakta:

Lars Nordquist, tfn: 070-319 02 25

Verksamhetsansvarig NTF Östergötland

 

Hjälmanvändningen på moped underbart hög

2019-09-10