Pressmeddelande

Nu använder var tredje cyklist i Östergötland cykelhjälm

Användningen av cykelhjälm ökar och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Östergötlands län ligger användningen bland barn respektive vuxna på 32 procent, vilket är en minskning jämför med förra året.

 

NTF:s cykel -och mopedhjälmsmätningar genomfördes i år för nionde året i rad i samtliga kommuner. Över 100 000 observationer ligger till grund för den nationella statistiken. Hjälmanvändningen i Östergötland bland vuxna och barn ligger nu på 32 procent för cyklister respektive 97 procent för mopedister, vilket är en ökning sen förra året.  I länet har vi genomfört 3401 observationer fördelat på 13 antal kommuner. Högst var användningen i Ydre kommun och lägst användning mättes upp i Norrköpings kommun.

 

- Det är glädjande att vi ser en ökning av cykelhjälmsanvändningen bland vuxna men ökningen bland barnen är extra viktig. När vi nu är mitt inne en pågående pandemi där samhället rekommenderar fysisk distansering är det otroligt viktigt att våra barn på egen hand kan cykla säkert till och från skolan. Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Barn yngre än 11 – 12 år har begränsningar i sin förmåga att ta in var ett ljud kommer ifrån och bedöma avstånd och hastigheter. Men med rätt förutsättningar i form av en säkert utformad skolväg och en cykelhjälm på huvudet kan man låta betydligt yngre barn cykla själva till skolan, säger Lars Nordquist, NTF Östergötland.

 

Trots att hjälmanvändningen på både cykel och moped ökar generellt så är det väldigt stora skillnader i användning mellan i första hand Stockholm och övriga landet. I anslutning till Stockholm och Göteborg använder 78 respektive 62 procent av alla cyklister hjälm samtidigt som man i till exempel Östergötland, Kronoberg och Uppsala län inte ens kommer upp i 35 procents användning.

 

I Östergötlands län ser vi inga skillnader i cykelhjälmsanvändningen mellan större tätorter och mindre samhällen.

 

- Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som kan minska om fler använder cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan i den gruppen är singelolyckan. Man cyklar omkull helt själv på grund av dåligt vägunderhåll, ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Det är skrämmande hur lite cyklisterna är rädda om det viktigaste vi har, säger Lars Nordquist, NTF Östergötland.

 

Vid frågor kontakta:

Lars Nordquist, verksamhetsansvarig

Tfn: 070-319 02 25

 

Nu använder  var tredje cyklist i Östergötland cykelhjälm

2020-10-14