Pressmeddelande

Unga använder inte bälte i baksätet

Vi har under året sett ett antal uppmärksammade olyckor med tragisk utgång där de inblandade varit ungdomar sittande i baksätet. Efter att ha analyserat data från akutsjukvården i hela landet kan NTF konstatera att det inte var en slump att de skadades så svårt. Bältesanvändningen i baksätet bland ungdomar i åldern 15 – 24 år är tre till fyra gånger lägre jämfört med övriga åldersgrupper.

 

NTF:s årliga bältesmätningar som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer redovisar i år en bältesanvändning i tätort bland förare och passagerare i framsätet på 96 procent. I Sörmlands län ligger bältesanvändningen på 93 procent vilket är lägre än riksgenomsnittet.

 

De nationella bältesmätningarna visar vidare att kvinnor använder bälte i något högre utsträckning än män. Det var 98 procent av de kvinnliga förarna som använde bälte jämfört med 95 procent av de manliga förarna. Bland passagerarna var det 98 procent av kvinnorna samt barnen cirka 4‑15 år som använde bälte, jämfört med 93 procent av de manliga passagerarna. Vid en jämförelse mellan 2019 och 2020 framgår att det främst är bland manliga förare och passagerare som en liten förbättring kan ses. Resultaten från akutsjukvården under de tre senaste åren indikerar att bältesanvändningen bland ungdomar i baksätet kan ligga så lågt som 80 procent.

 

- Det är alarmerande att bältesanvändningen i baksätet bland ungdomar är så låg. Om inget görs för att få fler ungdomar att använda bältet kommer vi sannolikt tvingas läsa om fler tragiska olyckor i framtiden. Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har. Vi måste få dem att förstå att bältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och baksätet. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med cirka 50 procent, säger Lars Nordquist, verksamhetsansvarig NTF Östergötland.

 

Den totala användningen av bilbälte i framsätet i personbil ligger alltjämt högt men det är fortfarande en bit upp till det nationellt uppställda målet för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige som ligger på 99 procents användning. I 2020 års mätning är det två län som har når upp till det nationella målet och det är Halland och Stockholm samtidig som vi ser en minskning av det lägsta resultatet. Norrbotten backar två procentenheter till 88 procents användning vilket i sig självt är anmärkningsvärt. I Sörmlands län är bältesanvändningen oförändrad jämfört med 2019.

 

- Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftig i landet och att vi ser tendenser till ännu större skillnader mellan länen i år. På vissa håll saknar mer än var tionde bälte. Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd- och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare i glest befolkade län för att öka användningen och i förlängningen rädda fler liv, säger Lars Nordquist, NTF Östergötland.

 

Vid frågor kontakta:

Lars Nordquist, NTF Östergötland

Tfn: 070-319 02 25

Unga använder inte bälte i baksätet

2020-11-26