Ökat fokus på rattfylleri

Polisen fortsätter arbeta aktivt mot rattfylleri. Tidigare har man fokuserat på att göra så många utandningsprov som möjligt, idag letar man istället aktivt efter rattfyllerister för att stoppa dem, förhindra att en olycka sker och erbjuda vård. Det är ett mer kvalitativt sätt att motverka rattfylleriet.

Under vecka 50 infaller polisens sista insatsvecka för i år, denna gång med fokus på rattfylleri. Insatsveckan är gemensam inom EU.

De allra flesta förare i Sverige är nyktra, men ändå kräver alkohol och narkotika i trafiken årligen alltför många liv och skador. Totalt dör cirka 80 personer varje år i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka (2014 var antalet 75 omkomna).

- De flesta som kör berusade har problem med alkoholen. Antalet rattfyllerister sjunker men är fortfarande alldeles för många. Det är viktigt att det finns en organisation som tar ansvar för de människor som framför ett fordon med alkohol i kroppen. Dessa människor behöver vård och de behöver hitta vägar till vården, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.

Viktigt med tips från allmänheten
Metoderna att stoppa rattfylleri, förutom polisens arbete, är tekniska system som alkolås, vård till missbrukare, information till ungdomar och föräldrar och ett generellt arbete som stärker normen att alkohol och trafik aldrig hör ihop. NTF fortsätter att arbeta genom skolan, för att få fler lärare att lyfta problematiken i högstadier och gymnasieskolor.

Samverkan mellan polisen och andra aktörer är viktig, men även tips från allmänheten. Polisens arbete bygger idag på lokala förutsättningar och tips, allt för att hitta rattfylleristen innan det sker en olycka. När det dolda missbruket synliggörs, kan även hjälp ges till många barn som far illa – ett arbete som även det är prioriterat inom polisen.

- Med de resurser som finns fortsätter polisen att arbeta aktivt mot rattfylleri. Vi arbetar utifrån lokala förutsättningar och att vara där problemen finns, som till exempel tidiga morgnar vid idrottsanläggningar, utanför Systembolag eller utifrån olika tips, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg, utvecklingscentrum Region Mitt, Polismyndigheten.

Misstänker du att någon i din närhet kör berusad? Tipsa polisen på telefon 11414.:SLUTSLUTSTORFAKTA

---

För mer information kontakta
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2015-12-04