NTF lokalt ej under granskning

Med anledning av dagens artikel (19/4) i Dagens Nyheter om NTFs centrala kansli, vill NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland förtydliga ett par saker i sammanhanget.

 

Den utredning som Trafikverket nu genomför är riktad mot NTF riks, det vill säga NTF-förbundens centrala kansli i Stockholm. NTF riks är en egen juridisk person, med eget personalansvar och styrelse. De anklagelser som har riktats mot NTF genom två visselblåsare, är alltså riktade mot centrala kansliets hantering av centrala medel. NTF-förbunden har inget med denna process att göra. Det är NTF riks som söker och får statliga medel i olika former ifrån Trafikverket och det är den process som nu är under utredning.

 

Vi är ett väl fungerande förbund

- Det som har hänt är förödande för varumärket NTF. Jag är den första att beklaga detta. Men jag vill betona att detta inte har något med NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland att göra. Vi är inte indragna i denna process. Det kommer heller inte påverka vår verksamhet mot våra kunder och samarbetspartners, säger verksamhetsansvarig Lars Nordquist i ett uttalande.

I Sverige finns sammanlagt 11 NTF-förbund med säte i Skåne till Luleå i norr. Alla förbund är egna juridiska enheter men ingår i federationen NTF och står under samma varumärke. NTF riks söker statliga medel varje år och de som tillfaller NTF-organisationen, fördelas därefter till förbunden för genomförande. Varje år genomför NTF-förbunden ett stort antal nationella projekt i form av cykelsäkerhet, mätning av hjälmanvändning, bilbältesanvändning, information mot allmänhet och politiker.

 

Kunder och samarbeten

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland har under de senaste tio åren arbetet hårt för att bredda verksamheten och inte vara beroende av medel ifrån Trafikverket. Förbundet är ett av de starkaste i landet med bred förankring och samarbeten med ett flertal kommuner i vårt arbetsområde, dvs Sörmlands län, Östergötlands län samt Örebro län.

-Trafikverkets granskning påverkar naturligtvis oss på många plan. Men vi står oss starka och kommer att jobba på som vanligt. Vi har många åtagande just nu som inte får bli lidande på grund av detta, säger Lars Nordquist.

 

Vid frågor, kontakta:

Lars Nordquist

verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

Tfn: 070-319 02 25

 

NTF lokalt ej under granskning

2022-04-19