Pressmeddelande

Nationellt ökar cykelhjälmsanvändningen till 46%, men dit är det en bit kvar för Östergötland

Allt fler cyklar året runt. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning som består av över 100 000 observationer är genomförda i samtliga län. Vi kan konstatera att användningen av cykelhjälm är sämre i Östergötland jämfört med snittet i Sverige. En oroväckande minskning för länet, speciellt nu inför höst- och vintercyklingen då det är lätt att cykla omkull.

 

Under 2017 dog 26 cyklister i trafiken. Cirka 2000 skadades allvarligt och 240 skadades mycket allvarligt. En ökad cykelhjälmsanvändning har störst effekt inom gruppen mycket allvarligt skadade.

 

Det finns en uttalad vilja att öka andelen transporter som sker med cykel i samhället. Om fler väljer att cykla året runt så är det bra för miljön, hälsan och trängseln i trafiken men det får inte vara på bekostnad av fler dödade och allvarligt skadade. Singelolyckorna på cykel står för cirka 80 procent av samtliga allvarligt skadade på cykel.

 

- Förra året presenterade Regeringen sin cykelstrategi och sköt till medel för insatser för att både öka cyklandet och göra cyklandet säkrare. Även om det är för tidigt att uttala sig om effekterna så är det glädjande att vi numera pratar om cykelhjälmen igen och att det är många som gjort betydande insatser det senaste året för ökad hjälmanvändning Säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.

 

Ungefär 46 % av vuxna använder hjälm när de cyklar men användningen varierar kraftigt beroende på var man bor. I vissa av Östergötlands kommuner använder så få som 22 % hjälm medans i andra kommuner är siffran 55 % hjälmanvändning. Underlaget i vissa kommuner är dock ganska litet vilket kan göra att siffrorna slår ganska mycket.

Användningen bland barn under 15 år, som omfattas av cykelhjälmslagen, är högre men långt ifrån alla barn använder hjälm. Nationellt använder 58 % hjälm vilket är detsamma som förra året. Även här ligger Östergötland en bit efter med sina 51 %. Här är variationen stor från 22 % till 78 % beroende på kommun.

 

För att det ska vara enkelt och säkert att cykla under höst- och vintertid behövs en effektiv lövupptagning, snöröjning och halkbekämpning för cyklister. För cyklisten finns det även bra cykelutrustning som gör cyklingen bekvämare och säkrare under hösten och vintern.

 

Läs mer om höst och vintercykling här.

 

Hjälmen är lika viktig oavsett årstid men den kan vara lite svårare att använda när det börjar bli kallt och man behöver en mössa under. En vindtät mössa tillsammans med en ventilerad hjälm fungerar ofta bra men tänk på att justera hjälmen så den sitter stadigt. När hösten och vintern kommer är däckens friktion mot körbanor med fuktiga löv och isbildning sämre, då kan det vara bra med dubbdäck på cykeln. Se till att synas ordentligt med reflexer och fungerande lyktor för det blir allt mörkare där ute, avslutar Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.

Vid frågor kontakta:

Lars Nordquist, verksamhetsansvarig

Tfn: 070-319 02 25

Nationellt ökar cykelhjälmsanvändningen till 46%, men dit är det en bit kvar för Östergötland

2018-10-30