Vinst i #minskolväg gav 10 000 kr till klassen

För femte året i rad delar NTF ut 10 000 kronor till ”Klassens hjälte” i tävlingen ”Min skolväg”. Denna gång går priset till förskoleklass B på Glanshammars skola i Örebro. Den vinnande kartläggningen skickades in av Selma Eklund.

 

Barns förmåga att uppfatta hur snabbt fordon rör sig och hur fort de själva förflyttar sig är inte fullt utvecklad. De har svårt att bedöma vad som kan vara farligt och det gör att många trafiksituationer, som till exempel att korsa vägar med motorfordon, blir riskabla. Som ett stöd till föräldrar, skolor och kommuner att bedöma hur trafiksäkra barnens skolvägar är, erbjuder NTF verktyget #minskolväg. Verktyget fungerar året runt men kartläggningar som genomförs under höstterminen deltar i en tävling där priset går till deltagande klass. Syftet med tävlingen är att få igång samtal om barnens skolväg mellan barn och vuxna både hemma och i skolan.

 

- Det är första gången vi har en vinnare som går i förskoleklass. #minskolväg ställer inga andra krav på deltagaren än att det finns en klass att dela ut priset till. När vi får en vinnare som är så här ung förutsätter vi att skola eller föräldrar varit delaktiga i kartläggningen. Det är precis det vi vill då syftet är att få barn, skola och föräldrar att tillsammans intressera sig för skolvägens säkerhet. Så på många sätt är det extra roligt att i år kunna gratulera Selma och förskoleklass B till vinsten. Hoppas ni hittar på något riktigt roligt och kanske lite lärorikt för pengarna, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

 

Tävlingen vänder sig i första hand till barn mellan 10 – 12 år eftersom det är då de flesta börjar ta sig till och från skolan på egen hand även i mer komplicerade trafikmiljöer. Men med rätt förutsättningar i form av en säkert utformad skolväg kan betydligt yngre barn gå själva till skolan och med cykelhjälm på huvudet även cykla själva. Alla barn i Sverige som kartlägger sin skolväg är med och tävlar men vinsten går alltid till klassen. Kartläggningen genomförs med hjälp av mobiltelefon och GPS. Korsningar markeras och bedöms utifrån trafiksäkerhetsnivå och den tävlande får ta del av en samlad bedömning av skolvägens säkerhet.

 

- Roligt att vinna i en så viktig tävling. Vi blev alldeles ”paffa” över så mycket pengar men barnen är mest lyriska för tårtan, säger Jessica Larsson pedagog, förskoleklass B Glanshammars skola i Örebro.

 

Vad kan föräldrar och skola göra för att ge barn en säkrare skolväg?

  • Dokumentera barnens skolväg med hjälp av #minskolväg. Du får direkt en bedömning av samtliga punkter där barn och biltrafik samsas, så som korsningar och övergångställen.
  • Gå eller cykla tillsammans med ditt barn till skolan. Tänk på att det är först vid 10 - 12 års ålder som barn kan förväntas behärska mer komplicerade trafiksituationer på egen hand.
  • Undersök med hjälp av #minskolväg om andra vägar än den som är kortast, är säkrare.
  • Organisera ”vandrande skolbussar”, där föräldrar turas om att promenera eller cykla med barnen.
  • Trafiksäkra skolan. Föreslå bilfria zoner närmast skolgården, med tydliga och säkra avlämningsplatser. Diskutera säkerheten med föräldrar, kommunen och skolan för att hitta lösningarna som passar bäst i ert område.
  • Om du måste ta bilen, skjutsa halva vägen och gå resten. Det är bättre för barnet att gå någon del av sträckan än ingen alls, och det blir färre bilar runt skolan vid hämtning och lämning.
  • Om ditt barn åker buss till skolan, prata om att vara särskilt försiktigt vid av- och påstigning. Tänk på att bussar är stora och att det ibland kan vara svårt för chauffören att se barn runt bussen.

 

Vinst i #minskolväg gav 10 000 kr till klassen

2021-02-16