Hur säker är hållplatsen?

Inventering av skolskjutshållplatser

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland erbjuder sig att genomföra inventering och bedömning av skolskjuthållplatser enligt Trafikverkets ”Modell för bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd”. Vi har utbildad personal som har erfarenhet av att arbeta med modellen. Beskrivning av modellen finns på Trafikverkets hemsida för nedladdning.

 

Under 2019-2020 har vi inventerat samtliga skolskjutshållplatser i Lekebergs kommun i Örebro län.

 

För mer information kontakta:

Lars Nordquist

verksamhetsansvarig

Tfn: 070-319 02 25

Inventering av skolskjutshållplatser

2020-02-26