Hastigheten på svenska vägar alldeles för hög

Det går för fort på våra svenska vägar, ska liv räddas måste fler hålla hastigheten. Enligt Trafikverkets senaste uppskattning kör 54 procent för fort på det statliga vägnätet, samma andel som året innan.
Myndigheter i Sverige har satt upp ett mål att 8 av 10 ska köra inom hastighetsgränsen senast år 2020 – så det börjar bli bråttom för att hitta åtgärder. Förra året rapporterade polisen drygt 435 000 hastighetsöverträdelser. Denna vecka fortsätter polisen sitt arbete genom extra hastighetskontroller.

För att ändra beteendet hos dem som kör för fort krävs många åtgärder. Den enklaste och mest kostnadseffektiva metoden hade varit om alla bara gjorde det de lärt sig på trafikskolan – att anpassa hastigheten och ALDRIG köra för fort. Men när allt i samhället har ett högt tempo verkar många ha svårt att lätta på gasen.

Polisen i Region Öst kommer under veckan att fokusera på hastighetsövervakning i syfte att sänka medelhastigheten på våra vägar.
- Vi kommer att försöka koncentrera oss på det statliga vägnätet. Hastigheten är avgörande för vilka konsekvenser ett misstag i trafiken kan medföra säger Per Lange, Trafikpolischef.

För att få alla att hålla hastigheten finns även andra metoder än polisens arbete, som t ex trafiksäkerhetskamerorna.
Förare som behöver stöd för att hålla hastigheten kan skaffa sig en ISA-utrustning som säger till när man kör för fort. En sådan variant finns som gratis app, bara att ladda ner (NTF Rätt fart).

Välj säkra resor
Många upphandlare av transporter skulle också kunna påverka hastigheten på vägarna genom att kräva ISA-utrustning med logg-funktion. Det skulle påverka en stor del av den yrkesmässiga trafiken. Som konsument av resor kan man välja att bara köpa en säker resa, t ex taxiresor i korrekt hastighet. Och som passagerare kan man våga säga till den som köra att sakta ner och hålla hastigheten.

- Tänk vilken otrolig massa pengar både bilförarna och samhället skulle tjäna om alla sänkte hastigheten. Kostnader för olyckor på grund av höga hastigheter kan räknas till långt över sexsiffriga belopp och för föraren är det en stor bränslekostnads besparing att sänka hastigheten några km/h säger Lars Nordquist, verksamhetsansvarig , NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.

Under hela vecka 16 gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

---

Vid frågor kontakta:
Lars Nordquist
verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2016-04-18