Gör elcykeln till moped

Cykelhjälmsanvändningen är låg i Sverige, i synnerhet bland barn äldre än 15 år. När nu NTF presenterar resultaten från den senaste nationella mopedhjälmsmätningen kan vi konstatera att hjälmanvändningen på moped är förhållandevis god.

Baserat på dessa mätresultat ställer sig NTF bakom Transportstyrelsens förslag att klassa de nya starkare elcyklarna med en motorstyrka på en kilowatt som moped.

- Vi har glömt bort människan bakom styret, precis som människan bakom ratten. Det måste vara enkelt att göra rätt val och i nuläget är det bästa sättet att göra det är genom att likrikta tvåhjuliga fordon som drivs med mindre motor till en typ av fordon, mopeder. På moped ska hjälmen vara på, oavsett motortyp, enkelt och tydligt. Sedan är drivmedlet ointressant. Vi har inte olika lagar om bilbälte i elbilar och bensinbilar av den enkla anledningen att vid en kollision är resultatet detsamma, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Östergötland

Mopedhjälmsanvändningen i Sverige ligger på 97 procent. Användningen varierar något över landet men som sämst är den 88 procent i Kalmar län. Jämfört med cykelhjälmsanvändningen för barn under 15 år som också omfattas av lagkrav är den 30 procent högre på moped trots att hastighetskillnaderna mellan att cykla fort och att köra moped klass II inte är så stor. Vid en olycka är dessutom fallhöjden en viktig faktor för skador just på huvudet och då oavsett hastighet.

Elcykeln ska klassas som moped
Cyklar med elmotor är redan ganska vanliga, de vi ser idag klassas som cykel och har en elmotor på 250 watt som förstärker kraften när man cyklar. Vid nyår öppnas dock dörren för en cykel med starkare elmotor på upp till en kilowatt. Enligt Transportstyrelsens förslag som varit på remiss och som kommer läggas fram i höst av regeringen ska de klassas som moped klass 2, vilket innebär krav på cykelhjälm, förarbevis och trafikförsäkring.

2014 skadades över 12 000 cyklister i trafiken. Motsvarande siffra för mopedister är 2000. Under de senaste åren har antalet skadade på moped ökat med 5 respektive 3 procent. Det beror dels på att antalet 15 åringar ökar men även på grund av att nivån varit mycket låg sedan man 2009 införde den nya AM behörigheten på moped klass 1 och krav på förarbevis för moped klass 2.

- Hjälmen är alltid en billig livförsäkring och kan vara skillnaden mellan liv och död. Hjärnan är ömtålig och oersättlig. Det är det viktigaste vi har och en stöt mot hjärnan kan ge långvariga konsekvenser. En del hjärnskador kan verka små men besvären för de drabbade kan vara katastrofala. Till och med en mildare hjärnskada som en hjärnskakning kan orsaka svårt lidande i form av minnesstörningar, depressioner och koncentrationssvårigheter. Därför är det så viktigt att alltid använda hjälm både när man cyklar och åker moped, menar Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall och Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundssekreterare Johan Beckman.

---
Vid frågor kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2015-09-17