Den goda trenden fortsätter i Östergötland

Färre omkomna i trafiken 2018

Antalet omkomna människor i Östergötland i trafiken minskar för tredje året i rad. Sex stycken människor dog i trafiken 2018, (preliminära siffror).

Vi kan se på dessa fem år 2014 – 2018, att singelolyckor är absolut vanligast. 36 % av de människor som dött i trafiken i Östergötland har dött i singelolyckor. Lägre hastigheter skulle helt säkert ge lägre antal dödsolyckor. Antalet dödsolyckor med misstänkt alkohol är 4 %.

 

 

 

Vid frågor kontakta:

Lars Nordquist, verksamhetsansvarig

Tfn: 070-319 02 25

Färre omkomna i trafiken 2018

2018-12-30