Eneroth delar ut NTF:s guldtriangel till Katrineholm

GuldTriangeln går 2019 till Katrineholms kommun för sitt ambitiösa och spännande projekt där man gestaltar om en bilcentrerad genomfart till en levande och inbjudande miljö för alla trafikanter. Det prestigefyllda priset delas ut för 20:e gången vid NTF:s kongress på Piperska Muren i Stockholm den 9 april av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

 

Priset instiftades 1993 och har sedan 2007 delats ut vartannat år för att uppmärksamma kommuner som gjort betydande insatser för ökad trafiksäkerhet.

 

- GuldTriangeln är vårt sätt att visa hur kommunernas trafiksäkerhetsarbete gör skillnad. Det är extra roligt att Katrineholm får utmärkelsen eftersom de var nominerade för två år sedan och vi tyckte deras ambitioner var spännande redan då. Nu har man kommit längre och visar att man menar allvar med sitt trafiksäkerhetsarbete genom att bland annat införa 40 km/tim som bashastighet i centralort och övriga tätorter, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

 

Styrelsens motivering:

Katrineholms kommun får GuldTriangeln för sitt nytänkande i skapandet av en hållbar stadskärna som möter framtidens utmaningar inom trafiksäkerhetsområdet med hjälp av sänkta hastigheter och ombyggnationer som uttalat prioriterar oskyddade trafikanter. På ett lustfullt sätt har man förvandlat en tidigare bilcentrerad trafikmiljö till ett levande stråk som ökar tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklister. Dessutom går kommunen före och inför bashastighet 40 km/tim inom centralorten och övriga tätorter, vilket visar att man övergripande menar allvar med sitt trafiksäkerhetsarbete samtidigt som man lägger grunden för en attraktivare stad där människor vill bo och vistas.

 

- Katrineholm har länge haft en stark och långsiktig politisk vilja som sätter trygghet och säkerhet i fokus. Det här har gett oss bra förutsättningar att genomföra den viktiga, och i särklass största och mest ambitiösa, trafikförändringen som vi just nu kan uppleva i Katrineholm, säger Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef i Katrineholms kommun. Vårt goda samarbete med invånare, entreprenörer, näringsliv och övriga aktörer är definitivt en framgångsfaktor, och att få ta del av den här utmärkelsen och uppmärksammas nationellt är ett fint kvitto på att våra satsningar ger effekt.

 

För mer information kontakta:

Lars Nordquist, 070-319 02 25

verksamhetsansvarig

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

Eneroth delar ut NTF:s guldtriangel till Katrineholm

2019-04-04