Pressmeddelande från NTF

Digital försäkring halverar antalet fortkörningar

En bilförsäkring som utgår från körstil och mil halverar antalet fortkörningar. Efter analys av över en miljon körda mil kan vi nu slå fast att andelen fortkörning är betydligt lägre bland de som har Paydrives försäkring än hos genomsnittsbilisten. Detta oavsett ägare, bilmärke och kön. Med betala-som-du-kör-försäkring är andelen fortkörningar 27 % vilket kan jämföras med ett riksgenomsnitt på 56 %.

- NTF har väntat länge på att riktiga betala-som-du-kör-försäkringar kommer till Sverige och nu har vi för första gången möjlighet att analysera effekterna. Vi vet inte hur bra Paydrives kunder var på att hålla hastigheten innan de blev kunder men vi vet att de nu håller hastigheten i betydligt högre utsträckning än genomsnittsbilisten. Vad vi skulle behöva nu är fler verktyg som på det här sättet påverkar människors beteende och får dem att sänka farten, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.

Enligt Trafikverkets rapport 2017:098, Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016, är andel trafikarbete över hastighetsgräns på det statliga vägnätet 56 %. På det kommunala vägnätet är andel trafikarbete över hastighetsgräns 33 %. Paydrives data indikerar alltså att de som har en betala-som-du-kör-försäkring håller hastigheten betydligt oftare än riksgenomsnittet oavsett vägtyp.

- Att vi nu snabbt samlar Sveriges bästa bilförare bland våra kunder ger direkta vinster för hela samhället i form av färre olyckor och mindre avgaser. Men det är också bra för den enskilda kunden. I snitt sparar våra kunder 20 – 40 % på sin årliga försäkringskostnad, säger Andreas Broström, VD och grundare av Paydrive AB.

Hastigheten har väldigt stor inverkan på trafiksäkerheten. I VTI rapport 954 beräknas vilka effekter en sänkning till 40 km/tim som bashastighet i tätort skulle ge. Om hastighetsgränsen sänks med 10 km/tim leder det till en förändring av medelhastigheten på cirka 2 km/tim. En sänkning från 50 km/tim till 40 km/tim på alla gator skulle rädda 5 liv och 95 personer skulle slippa bli allvarligt skadade eller mycket allvarligt skadade varje år. Genom att arbeta med hastighetsdämpande åtgärder och det incitament som en betala-som-du-kör-försäkring ger kan ytterligare effekter uppnås på dödade och skadade. Om man lyckas minska medelhastigheten med 5 respektive 10 km/tim kan istället 10 respektive 17 liv sparas årligen.

Men alla sänker inte hastigheten lika mycket med en betala-som-du-kör-försäkring. Tyska bilmärken körs lite fortare och japanska markant lugnare. Bland Paydrives kunder går det inte att uppvisa någon signifikant skillnad beroende på kön. Oavsett bilmärke så är en kund med digital bilförsäkring säkrare än någon med en konventionell försäkring. Se tabell nedan för samtliga märken.


2018-03-15