Bra att veta om vinterdäck

Det är lag på vinterdäck vid vinterväglag 1 december till den 31 mars för lätta och tunga fordon, gäller även utlandsregistrerade, samt släp som dras av dessa. Mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter.

Vinterväglag är det om det finns snö, is, snömodd eller frost på vägarna. Polisen bedömer om det är vinterväglag. Det är dock tillåtet att köra på dubbdäck 1 oktober till 15 april.

 

Dubbdäck får användas
1 oktober – 15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.

På vissa gator finns det dubbdäcksförbud som gör att du inte får köra där med dubbdäck.

 

Tillåtna däckkombinationer för personbil och släp vid vinterväglag: 

Bil 

Släp  

Dubbade 

Dubbade 

Odubbade 

Odubbade eller dubbade 

 

Dubbfria vinterdäck kan sättas på tidigare på säsongen vilket gör att du i god tid innan den första halkan är är väl rustad för vinterväglag.

 

Dubbdäck eller dubbfritt?
Det finns tre typer av vinterdäck på marknaden - dubbdäck, dubbfria däck anpassade för nordiskt klimat och dubbfria däck för mellaneuropeiskt klimat. Det är svårt att ge generella råd eftersom ingen av däcktyperna passar för alla väglag. Genom vår guide nedan kan du få en fingervisning:

 

Kör du mest på på isiga vägar? 

Välj dubbdäck.  

Kör du mest på snöiga vägar? 

Välj dubbfria däck anpassade för nordiskt klimat. 

Kör du mycket på is eller hårt packad snö? 

Välj dubbdäck. 

Vill du vara förberedd för höstens växlingar i väglag tidigt? 

Välj dubbfria vinterdäck anpassade för nordiskt klimat. De kan du byta till tidigare än till dubbdäck. 

Vill du köra i alla väder vintertid? 

Välj dubbdäck. 

Kan du låta bilen stå under vissa väderförhållanden, eller har stor erfarenhet av vinterkörning? 

Välj dubbfria vinterdäck anpassade för nordiskt klimat. 

 

Godkända vinterdäck
Från och med den 1 juni 2019 gäller en ny definition av vinterdäck. Däcken ska vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF), vara märkta med POR (Professional Off Road), eller vara dubbade och uppfylla kraven för dubbdäck.

Tidigare definierades vinterdäck som däck särskilt framtaget för vinterkörning och som är märkt M+S, M.S., M&S, M-S, MS eller Mud and Snow. Den här typen av däck får användas som vinterdäck under en övergångsperiod fram till den 30 november 2024. 

Bild på bergstopp och snöflinga

Symbolen Alptopp/snöflinga 

 

Källa: NTF Konsument

 

Bra att veta om vinterdäck

2019-10-29