Bilisters kunskaper om vägmärke är bristande

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland har gjort en undersökning bland 500 bilister angående kunskaper om skylten för gångfartsområde. Kunskapen om skyltens betydelse är oroväckande låg.

Frågan vi ställde var: Vilken är högsta tillåtna hastighet i gångfartsområde?
Kunskapen visade sig vara väldigt låg, i gruppen 61 – 70 år visste endast 20 % att högsta hastighet är gångfart, som vedertaget är 7 km/h.
- Vi saknar tyvärr medel för att informera förare av bilar och cyklar om hur fort fordonen får framföras. NTF skulle kunna vara den kanal myndigheterna använder för att nå ut till fordonsförarna för att informera om både nya och gamla regler, anser Lars Nordquist, verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.

Självklart är det så att de som har körkort ska hålla sig informerade angående nya lagar och regler, men vi kan tydligt se att det inte fungerar. Enligt Nollvisionens tankesätt är det då systemutformarens ansvar att se till att systemet fungerar. Här brister systemutformaren i sitt ansvar att uppdatera fordonsförarna i vilka regler som gäller.

Det är människan i systemet som är viktig, det måste vara lätt att göra rätt, som det är nu har vi, till förmån för tekniska lösningar, glömt bort människa som fordonsförare. Om vi inte börjar tänka om kommer vi aldrig att nå målet 2020 med högst 220 människor som omkommer i trafiken.


Fakta gångfartsområde:

Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.

Du som är förare har väjningsplikt mot gående. Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den.

---
Vid frågor kontakta:
Lars Nordquist
verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2016-04-06