NTF Rapport:

Stora skillnader mellan länen i utbildning om barns säkerhet i bil

När NTF kontrollerade hur barn färdas i bil utanför 325 förskolor i 66 kommuner framkom stora kunskapsbrister bland föräldrar. Bältesanvändningen är sämre bland små barn än vad den är totalt i trafiken. 110 barn som var kortare än 135 cm färdades utan särskild skyddsutrustning och åtta barn satt i bakåtvända bilbarnskydd framför en aktiv krockkudde vilket medför livsfara om krockkudden skulle lösa ut.

 

I Sverige rekommenderas barn mellan 0 och 4–5 års ålder att åka i bakåtvända babyskydd eller bakåtvända bilbarnstolar. Kontrollerna utanför förskolor visar att endast 57 % av 3-åringarna färdades bakåtvänt.

 

- Det saknas idag en ordnad form för att säkerställa att alla nyblivna föräldrar får information om hur de säkrast bör transportera sina barn i bil. I Örebro län görs det ingen kunskapsöverföring till föräldrar om barns säkerhet i bil, trots att vi har försökt att få till ett avtal med regionen under flera år.

I Östergötlands län utbildar NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland föräldrar på uppdrag av Region Östergötland sen många år tillbaka. I Sörmlands län har vi precis slutit ett avtal med Region Sörmland, som innebär att alla BVC erbjuds utbildning två gånger per år.

Att förhållandevis få barn skadas och dödas när de transporteras i bil idag är inget vi kan ta för givet utan vi behöver utbilda varje ny generation föräldrar, säger Lars Nordquist, verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.

Barnkonventionen artikel 3 säger att ”barnets bästa ska alltid komma i första rummet”. Med Barnkonventionen som bakgrund är det viktigt att alla barns föräldrar, oavsett vilket län man bor i, får relevant kunskap om hur barn färdas i bilen på bästa sätt.

 

Sammanlagt i landet utbildade NTF cirka 15 000 föräldrar under 2017, samma år som kontrollerna utanför förskolor genomfördes. Dessa nyblivna föräldrar får viktig säkerhetsinformation under ordnade former via föräldraträffar på barnavårdscentraler eller öppna förskolor. Verksamheten är viktig ur ett samhällsperspektiv då tillfället nyttjas för allmän samhälls- och trafiksäkerhetsinformation, men syftet med informationsträffarna är ytterst att säkerställa alla barns rätt att transporteras säkert i bil.

 

- Det kan inträffa en olycka i trafiken när som helst. Varken långresan på semestern eller den korta transporten på morgonen till förskolan är helt säker. Det som borde vara säkert är att samtliga barn sitter rätt fastspända och i rätt typ av bilbarnskydd. När vi genomförde våra kontroller utanför förskolor kunde vi konstatera att det är för många barn som utsätts för större risker än vad som är acceptabelt. Vi tror inte att föräldrar medvetet riskerar sina barns liv och hälsa. Det beror sannolikt på att de saknar kunskaperna och insikten om riskerna och det är något som vi skulle kunna påverka genom att erbjuda samtliga föräldrar en utbildning, säger Lars Nordquist, verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.

 

För vidare information kontakta:

Lars Nordquist, Tfn: 070-319 02 25

 

Stora skillnader mellan länen i utbildning om barns säkerhet i bil

2019-07-25