Ny undersökning från NTF:

Östergötlands län – nära rikssnittet på användning av bilbältet

I Östergötlands län använder 95 procent bälte. Nationellt ökar bältesanvändningen i tätort från 95 till 96 procent visar NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer. Det är i första hand passagerare som ökar sin användning. Bland förarna skiljer det fortfarande fyra procentenheter mellan könen. Bältesanvändningen bland manliga och kvinnliga förare ligger kvar på 94 respektive 98 procent.  Trots den relativt höga bältesanvändningen har var tredje person som omkommer i personbil inget bälte på sig.

 

NTF mäter bältesanvändningen i tätort där användningen är något lägre än vid ut- och infart till tätort. I tätort ligger användningen totalt på 96 procent samtidigt som Trafikverket redovisar cirka 98 procent användning vid ut- och infarter till tätort. Den andel av trafikarbetet som utförs av bilar med bältespåminnare var 90 procent år 2018. För drygt 10 år sedan var andelen knappt 10 procent. (Källa: Trafikverkets Publikation 2019:090)

 

- Jag har ibland svårt att förstå att det finns människor som väljer att inte sätta på sig bältet då det är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och baksätet. Inte minst vid lägre hastighet i tätort, då kan bältet utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är idag utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet vid krockögonblicket och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med 55 procent, säger Lars Nordquist NTF Östergötland.

 

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade år 2020 borde den, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97 - 98 procent idag. De lokala resultaten från NTF:s bältesundersökning 2019 som bygger på observationer från länets samtliga kommuner, visar att fem kommuner uppfyller det kravet. De flesta kommuner i länet ligger runt 97 procents användning men i fem kommuner saknar fortfarande mer än var sjätte förare bälte.

 

- Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftig i landet. På vissa håll saknar mer än var tionde bälte och går man ner på kommunal nivå är användningen på sina håll ännu sämre. Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd- och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare i glesbygd för att öka användningen, säger Lars Nordquist.

Kontaktperson:

Lars Nordquist, Verksamhetsledare NTF Östergötland

tfn: 070-319 02 25

 


2019-11-19