Pressmeddelande

Bältesanvändningen i Östergötland lägre än riksgenomsnittet

I Östergötland använder 95 procent av förare och framsätespassagerare bilbältet. Nationellt är användningen 96 procent. Men trots att så många använder bälte så är ungefär var tredje omkommen personbilsförare obältad. Det motsvarar cirka 20 – 30 omkomna årligen. NTF:s årliga bältesmätningar med över 350 000 observationer visar på stora regionala skillnader i bältesanvändning. Vi har även speciellt observerat hanverksbilar som har tio procentenheter lägre användning av bälte än övriga observerade fordon. 

 

NTF:s årliga bältesmätningar som genomförs i landets samtliga 290 kommuner i tätorten och bygger på över 350 000 observationer redovisar i år en bältesanvändning i tätort bland förare och passagerare i framsätet på cirka 96 procent. Kvinnor använder bälte i högre utsträckning än män. 98 procent av de kvinnliga förarna använder bälte jämfört med 95 procent av de manliga förarna. Sedan 2013, då mätningarna startade i alla kommuner, har den totala bältesanvändningen ökat med 2,7 procentenheter, från 93,1 procent.

 

I likhet med tidigare år visar bältesmätningarna att det finns stora regionala skillnader. Bältesanvändningen i Östergötland har ökat jämfört med tidigare år men ligger fortfarande cirka en procentenhet under riksgenomsnittet. Högst bältesanvändning uppmättes i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Jönköpings län, Uppsala län, Hallands län och på Gotland. Norrbottens län har lägst allmän bältesanvändning.

 - Att vi år efter år har en lägre bältesanvändning än riksgenomsnittet är inte bra. I synnerhet eftersom en allt större andel av bilarna nu är utrustade med bältespåminnare. Bilbältet är ett så viktigt säkerhetssystem att användningen borde ligga på 100 procent. Det är oroväckande för det svenska trafiksäkerhetsarbetet att inte bältespåminnarna har haft en tydligare effekt på bältesanvändningen i tätort. Nu måste vi i mycket större utsträckning jobba med attityd- och beteendepåverkande insatser mot trafikanter och arbetsgivare för att bältesanvändningen över hela landet ska öka, säger NTF Östergötlands verksamhetsledare Lars Nordquist.

 

I mätningen av bältesanvändning 2021 har mindre hantverksbilar för första gången särredovisats. Av samtliga 353 010 observerade förare och passagerare har 43 417 personer, 12 procent, färdats i mindre hantverksbilar. Av dessa använde 87 procent bälte.

 

- För att hitta så låg allmän bältesanvändning som i hantverksbilar får vi gå tillbaka till 1990-talet. När man släpar 30 år efter den allmänna utvecklingen så borde det vara en indikation på att arbetsgivarna inte gör tillräckligt. Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Ett trepunktsbälte halverar risken att skadas svårt vid en kollision. Ökad trafiksäkerhet för de som kör i tjänsten är något som alla arbetsgivare borde prioritera. Jag har svårt att se att det finns så många andra områden där ett systematiskt säkerhetsarbete skulle kunna ha större effekt, säger NTF Östergötlands verksamhetsledare Lars Nordquist.

 

Vid fågor kontakta:

Lars Nordquist, Verksamhetsledare NTF Östergötland, Tfn: 070-319 02 25

 

Bältesanvändningen i Östergötland lägre än riksgenomsnittet

2021-11-25