Utbildning

Äldre i trafiken

Måndagen den 7/5 genomförs den sista utbildning på temat "Äldre i trafiken i Linköping. Syftet är att öka kunskapen om trafik och trafiksäkerhet för trafikombuden i pensionärsorganisationerna. Vi vill även höja engagemanget och intresset hos trafikombuden med hjälp av bland annat fakta och värderingsövningar.

Tidigare under våren har liknande utbildningar hållits i Nyköping och Örebro. Vid samtliga utbildningstillfällen har det varit engagerade deltagare som vill ta del av nyheter inom trafiksäkerhetsområdet.

 

Vid frågor kontakta:

Jenny Johansson

projektledare, tfn: 070-319 02 24


2018-05-07