40 år sen införandet av bilbälteslagen

Bilbältet har räddat tusentals liv sedan den 1 januari 1975, men fler skulle kunna räddas varje år om alla använde bältet. Ny nationell undersökning från NTF visar att 94 procent av alla som färdas i framsätet i bil i tätort använder bilbälte, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med förra året. Bland förare ligger användningen på 93 procent för män och 97 procent för kvinnor.

När bälteslagen i framsätet infördes för 40 år sedan var användningen blygsam. Lagen om obligatorisk användning av bilbälte även i baksätet för vuxna trädde i kraft 1986 och då använde 24 procent bilbälte i baksätet. En vecka senare var användningen uppe i 60 procent. Mellan åren 1975 och 1986 sjönk antalet dödade i trafiken från 1172 till 844 per år. 2014 omkom 270 i vägtrafiken trots att vi idag har nästan dubbelt så många bilar i trafik jämfört med för 40 år sedan.

- Attityder och beteende tar tid att påverka. Innan bälteslagen trädde i kraft hade vi ett antal år med informationskampanjer för att skapa acceptans för lagen. Därefter kom lagen och användningen gick upp. Det handlade helt enkelt om att förändra normer och värderingar och lagen var samhällets sätt att säga att det inte är okey att köra utan bälte, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland.

Trots att bältesanvändningen är god så måste den bli bättre om Sverige vill nå sitt mål om högst 220 dödade i trafiken 2020. För att nå detta behöver vi ha en bältesanvändning i framsätet på cirka 99 procent.

- Det är tyvärr ofta i samband med att människor gör flera felaktiga val som bältesanvändningen inte fungerar. Det är viktigt att vi kommer ihåg att det alltid är människan som gör valen i trafiken och att vi inte glömmer bort att vi kan påverka människan att göra de rätta valen fortsätter Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland

Bilbältet viktigaste säkerhetsdetaljen
För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade 2020 behöver den ligga på minst 97 procent idag. NTF:s bältesundersökning 2015 som bygger på cirka 340 000 observationer från landets samtliga kommuner, visar att bara förare i Halland, Jönköpings län och Västernorrlands län uppfyller det kravet. På många håll ligger man runt 95 procents användning och i Kalmar län, Norrbotten och Västerbotten saknar fortfarande var tionde förare eller mer bälte.

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i fram- och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

  Bältesanvändning i tätort bland förare
  Bältesanvändning i tätort bland förare och passagerare

Checklista för god bältesanvändning
• Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.

• Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.

• Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.

• Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.

---

Vid frågor kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2015-11-11