Trafikmätning - manuell

Många gånger går trafikflöden att mäta med olika sorters mätinstrument. Ibland är det dock inte möjligt att mäta med instrument, det behövs manuell mätning. Exempel kan vara om ett genomfartsförbud på en gata efterlevs, hur många stannar och handlar hur många kör bara rakt igenom. Antalet fordon som kommer från en gata och svänger in på en annan gata. Antalet fordon som parkerar under en viss tid på speciell parkeringsplats. Flöden av fotgängare vid t.ex. plankorsning.

 

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland har genomfört ett antal manuella trafikmätningar både på fordons rörelser och mätningar av fotgängare i olika korsningssituationer. Vi har god vana att planera och genomföra olika manuella flödes och trafikmätningar.

 

Mer information finns här: Trafikmätning manuell