Trafikmätning - apparatur

Vi genomför våra mätningar med SDR-radar. SDR-radarn lämnar uppgifter om varje fordon som passerar med datum, tid, hastighet och längd. SDR-radar är ett skåp som sätts upp på en stolpe invid vägen. Detta gör att vi inte gör åverkan på vägbanan och hindrar trafiken. En fördel till med skåp är att det går att göra mätningar året runt. Personalen som utför mätningarna har gått kursen ”Arbete på väg”.

 

Mer information finns här: Trafikmätning apparatur