Trafikinformation till elever

Don't Drive & Drink dag för högstadiet/gymnasiet

Det är viktigt att göra ungdomar uppmärksamma på riskerna med alkohol och droger i trafiken. Det handlar om att stoppa ett mycket farligt och respektlöst beteende, att rädda liv och att förhindra livslånga skador i onödiga olyckor. Don't drink & drive är en nationell verksamhet som riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år.

Vi arrangerar en upplevelsebaserad trafiksäkerhetsdag med fokus på rattfylleri/drograttfylleri.

 

Säkerhetsdagar för grundskoleelever

Fokus under dagen är säkerhet ur olika synvinklar. Det är utomhusaktiviteter med olika stationer som eleverna går runt och deltar aktivt i. Förslag på aktiviteter/ aktörer på stationerna kan vara kommunen (buss-säkerhet), räddningstjänsten (brandsäkerhet), polisen (cykel), ambulansen (första hjälpen), NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland (bilbälte) och Junis (vilse i skogen och livräddning).

 

Mer information finns här: Trafikinformation till elever