Genomför trafikförändringar på ett smart sätt!

Genomför trafikförändringar på ett smart sätt.

Diskutera och kommunicera trafikförändringar. Ska en kommun genomföra en större förändring i kommunens trafiksystem tex inför en ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) kan det vara lämpligt att skapa förståelse och få in åsikter kring förändringen. NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland ordnar allt praktiskt kring ett sådant arrangemang.

 

Vår stora breda kunskap kring trafik och trafiksäkerhet gör att vi passar väl som arrangör för möten/informationspass rörande trafik och trafiksäkerhet. Vi kan svara på många frågor som dyker upp i ämnet trafik/trafiksäkerhet . NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland har dessutom tillgång till och kan anlita trafiksäkerhetsexperter för speciella frågor.

 

Mer information finns här: Genomför trafikförändringar på ett smart sätt