Skolvägsinventering

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland kan genomföra inventering av skol-vägar tillsammans med eleverna. Varför man gör en inventering kan bero på oro från elever/föräldrar, nybyggnationer som påverkar elevernas skolvägar, nybyggnation av skola eller att kommunen är intresserad av hur eleverna uppfattar sin skolväg.

 

Resultat från inventeringen redovisas på en karta där rekommenderade skolvägar, vägar som eleverna troligen kommer att använda sig av samt farliga vägar/passager är utmärkta.

 

Mer information finns här: Skolvägsinventering