Skolhastighetsmätningar

Det är av yttersta vikt att hastigheten 30 km/h hålls utanför skolor. NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland arbetar för att öka uppmärksamheten på att överhastigheter utanför skolor är vanliga. Vi vill genom den uppmärksamheten få bilförarna att minska sina hastigheter.

 

Ett sätt att göra det är att mäta hastigheterna utanför skolor och publicera dessa i en skrift som skickas till media till kommunen och till polismyndigheten.

 

Mer information finns här: Skolhastighetsmätningar