Revision Trafik Anordningsplaner

Att ha en godkänd TA-plan och att följa den planen är av yttersta vikt för trafik-säkerheten. Dels för den som skall utföra arbetet på arbetsplatsen och dels för de som trafikerar gatan där arbetet utförs. En TA-plan som inte är rätt gjord och utförd kan ställa till med trafikolyckor med allvarliga konsekvenser.

 

Varje år sker ett flertal allvarliga olyckor i samband med arbeten i anslutning till trafikerade vägar. NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland kan vara den utomstående revisor som tittar över att TA-planen följs av entreprenören, detta för att förebygga trafikolyckor.

 

Mer information finns här: Revision Trafik Anordningsplaner