Revision på upphandlade skolskjutstransporter

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland har revisorer som är utbildade av SIS i intern revision och har god erfarenhet av arbete med revision av transporter. Vi genomför revisionen i nära dialog med kommunen och entreprenören/ entreprenörerna. NTF Sörmland-Östergötland har referenser från genomförda revisioner i andra kommuner.

 

Mer information finns här: Revision på upphandlade skolskjutstransporter