Reflexkampen

Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dags-ljus. Redan i skymningen ökar risken. Att bära reflexer är ett enkelt och billigt sätt att minska risken. De flesta mörkerolyckor där gående skadas eller dödas, sker i tättbebyggda områden där gatubelysningen är tänd.

 

Gatubelysningen gör att den gående ser, men det innebär inte att den gående syns inifrån en bil. I mörker har människans öga svårt att utskilja kontraster, även på belysta gator. Därför behöver du ha reflexer för att upptäckas av både bilförare och busschaufförer.

 

Syftet med projektet är att öka kunskapen om och vikten av att använda reflexer när man går och cyklar i mörkret samt ge eleverna kunskap om riskerna i mörker-trafik. Att skapa en vana att alltid bära reflex i sina kläder. NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland bjuder in Förskoleklasser samt årskurs 1-3 att delta i Reflexkampen, som är en klasstävling.

 

Mer information finns här: Reflexkampen