Parkeringsinventering

En parkeringsinventering görs för att klarlägga hur många tillgängliga parkerings- platser som finns i staden. Det finns (oftast) fyra olika grupper som har specifika parkeringsbehov:

De boende i området
De som arbetar
De som besöker centrum för att handla
Funktionshindrade

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland samlar in data för att se hur många av era parkeringsplatser som används. Rätt antal parkeringar i staden skapar en attraktiv stad med god tillgänglighet av parkeringsplatser som främjar handeln samt tillgodo- ser behoven av boendeparkeringar och arbetsplatsparkeringar.

 

Mer information finns här: Parkeringsinventering