Lokala Trafikföreskrifter - LTF

De lokala trafikföreskrifter behövs för att ge lagstöd åt de vägmärken som finns uppsatta i kommunen. Felaktigheter mellan de lokala trafikföreskrifterna och verkligheten ger dålig reklam åt kommunen och påvisar kvalitetsbrister, om t.ex. vägmärket ”förbud mot att parkera fordon” finns uppsatt på en gata och den inte har stöd i lagen. En medborgare blir bötfälld, denne upptäcker bristen i systemet och går till media. Likadant gäller givetvis vägmärken med hastighetsförändringar och många andra vägmärken. 

 

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland gör en okulär besiktning av alla gator i kommunens tätorter och kontrollerar att LTF:er och verkligheten stämmer överens.

 

Mer information finns här: Genomgång av kommunens lokala trafikföreskrifter