Inventering vid Äldreboende

Äldre människor är skörare än yngre, konsekvenser vid även lindrigare olyckor kan därför bli komplicerade och med långvarig konvalescens. Fallolyckor singel är en stor del av de olyckor som inträffar i trafiken, många som råkar ut för dessa olyckor är äldre trafikanter. Det finns ett stort mörkertal kring dessa olyckor. Det är mycket viktigt att se över trafiksäkerheten där många äldre människor vistas i trafiken. Kan vi hitta kritiska platser och reducera riskerna för att en olycka händer, är det både humanitärt och ekonomiskt mycket positivt.

 

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland genomför en okulär besiktning av de av kommunen utsedda områden, där många äldre människor vistas, tex. kring äldreboenden, vårdcentraler etc. Vi intervjuar äldre personer och de får lämna synpunkter på sin trafiksäkerhet. Vi sammanställer deras åsikter och lämnar ett komplett material.

 

Här finns mer information: Inventering vid Äldreboende