Inventering av skolskjutshållplatser

Under de senaste åren har flera tillbud och tragiska olyckor inträffat i samband med att elever vistas vid skolskjutshållplatser eller varit på väg till eller från dessa.

 

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland erbjuder sig att genomföra inventering och bedömning av skol- skjuthållplatser enligt Trafikverkets ”Modell för bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd”. Vi har utbildad personal som har erfarenhet av att arbeta med modellen. Beskrivning av modellen finns på Trafikverkets hemsida för nedladdning

 

Mer information finns här: Inventering av skolskjutshållplatser