Hjälm Femman

Projektet går ut på att öka det trafiksäkra cyklandet och hjälmanvändningen bland kommunens femteklassare. Vi trycker extra mycket på att man ska visa empati och förståelse för andra i trafiken. Under en lektion får eleverna nya kunskaper och aha-upplevelser.

 

Mer information finns här: Hjälm Femman