Gång- cykel- och mopedpassageinventering

I nuläget minskar antalet människor som dör i trafiken, den stora minskningen står de som sitter i bil för. Tyvärr så ligger inte siffrorna för de oskyddade trafikanterna i fas, här ser vi istället en ökning av människor som dör i trafiken.

 

Att arbeta med gång-, cykel- och mopedpassager i det kommunala vägnätet är därför mycket viktigt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Trafikverket har utarbetat en modell för att säkerhetsklassa passagerna. Denna säkerhetsklassning är ett mycket bra arbetsverktyg för arbetet med att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Det åskådliggör hur nuläget för de befintliga passagerna är och är lätt att använda för att beskriva vilket resultat förbättringar får.

 

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland kan genomföra inventering i kommunen efter den av Trafikverket utarbetade modellen. Vi gör en okulär besiktning av alla gator i kommunen på det kommunala vägnätet där det finns gång- cykel- och mopedpassager.

 

Mer information finns här: Gång- cykel- och mopedpassageinventering