Flödesmätningar cyklister

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland genomför flödesmätningar på cyklister. För kommuner med intresse av att veta hur cyklandet framskrider och vilka vägar cyklisterna tar är det självklart intressant att genomföra flödesmätningar på cyklisterna.

 

Vi genomför våra flödesmätningar med SDR-radar. SDR-radarn lämnar uppgifter om varje cyklist som passerar med datum och tid. SDR-radar är ett skåp som sätts upp på en stolpe invid cykelbanan. Flödesmätningar på cyklister går endast att göra där cykelbanan är separerad från körbanan för övrig trafik.

 

Mer information finns här: Flödesmätningar cyklister