Inventering av cykelbanor och cykelvägnät

Cykelolyckor med svårt skadad eller död som konsekvens är vanligare och vanligare. Snart är det lika många cyklister som bilåkande som råkar illa ut. Cyklandet i kommunerna ökar lavinartat och med det så kommer tyvärr många av dessa olyckor. I vissa fall är det självklart cyklisten eller andra medtrafikanter som i sin handling gjort ett dåligt val. I vissa fall är det underhåll och förhållanden kring cykelbanorna som inte är optimala för cyklisterna. Likadant kan cykelnätets brister i sammanhållning vara anledning till olyckor.

 

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland genomför en okulär besiktning av cykelvägnätet i kommunen. Vi jämför det med det kartmaterial som finns tillgängligt.

 

Mer information finns här: Inventering av cykelbanor och cykelvägnät