Avancerade Trafik-Flödesmätningar

Mäter all trafik

Vill ni ha kunskap om era trafikflöden? Det finns ett sätt, unikt i världen på att detektera fotgängare, cyklister och fordon i ett och samma system. Vill ni se rörelsemönster för fotgängare, cyklister och andra fordon i t.e.x. en korsning?

Vill ni veta om fotgängarna går på övergångsstället eller bredvid, om cyklister håller sig på cykelbanan eller cyklar på gångbanan?

Detta system ger möjligheten till en mycket god översikt en trafiksituation.

 

Allt är fullkomligt modulariserat - välj funktion efter ert aktuella behov och uppgradera enkelt i framtiden när behoven förändras.

 

Mer information finns här: Avancerade Trafik-Flödesmätningar